Handelsbetingelser

Reklamationer

Reklamationer vedrørende fakturering skal foretages inden 15 dage fra fakturadato.

Afsenders forpligtelser

Afsender er ansvarlig for at alle oplysninger som er angivet på fragtbrevet og angivelse af forsendelsens indhold i særdeleleshed er korrekte. Endvidere skal der angives fuldstændig modtageroplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer
  • By
  • Land
  • Telefonnummer

Der kan ikke leveres til postboks

Emballering

Afsender skal udføre indpakningen i en lukket og robust emballering, som opfylder de krav indholdet og transporten stiller. Undlader afsender dette, sker transporten på afsenders eget ansvar.

Procedurer

Ved overdragelse af nærværende forsendelse til DKT, udpeger afsender hermed DKT til frit at vælge hvilken rute, transportører,fremgangsmåde, underleverandører m.v. som DKT måtte finde bedst.

Told og dokumentation

Det er afsenders forpligtelse at sørge for den fornødne dokumentation og for toldpapirer, samt at disse er fyldestgørende og gældende i lande udenfor EU.

Undersøgelsesret

Afsender accepterer, at DKT eller enhver anden offentlig myndighed, inklusiv toldmyndigheder, til enhver tid har ret til at undersøge forsendelser, son er overladt i DKTs varetægt.

Tab og skade

DKT er ansvarlig for tab og materiel skade der påføres forsendelser, undtagen i tilfælde af fejl, som kan tilskrives afsender eller modtager, force majeure, iboende defekter ved den transpoterede vare eller utilstrækkelig emballering, hvilket forhold frigører DKT fra ansvarspligt.

Farligt gods

Ønskes der tilbud på farligt gods, kan det gives fra gang til gang.